Dotacje unijne na:

Dotacje unijne na:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Rozwój przedsiębiorstwa

Zakres naszych usług :

 • Analiza możliwości otrzymania dotacji dla danego projektu

 • Przygotowanie wniosku o dotację unijną

 • Opracowanie Biznesplanu oraz Studium Wykonalności dla projektu

 • Komunikacja z Instytucją Finansującą

 • Rozliczanie projektów, przygotowanie wniosków o płatność

 • Zarządzanie projektem unijnym

Pozyskanie środków finansowych z PUP/PEFRON na :

 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 • Refundacja kosztów szkolenia oraz przystosowania stanowiska pracy osób z niepełnosprawnościami

 • Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracodawców, pracowników i kandydatów do pracy (kursy, szkolenia, studia podyplomowe)

 • Prace interwencyjne

 • Zatrudnianie cudzoziemców

    Kredyty :

 • Obrotowe

 • Inwestycyjne

 • Dla rolników

 • Na start

 • Pożyczki dla firm

    Faktoring, Leasing :

 • operacyjny

 • finansowy

 • zwrotny

 • nieruchomości

 • pożyczka leasingowa

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok