Oferta

Czym się zajmujemy?

Certyfikacja systemów zarządzania

Wybierz certyfikację i dowiedz się więcej.

ISO 9001

ISO 9001 to norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością tj. zapewnieniu wysokiego poziomu jakości każdemu produktowi, usłudze, procesowi oraz organizacji jako całości.

GMP

GMP określa szereg standardów i norm, które muszą być spełnione, aby samą produkcję żywności uznać za właściwą oraz zapewniającą bardzo wysoką jakość zdrowotną

GHP

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA (GHP) to kompleksowe starania, które przedsiębiorca musi podjąć, aby stworzyć odpowiednie warunki na wszystkich etapach produkcji żywności i wprowadzaniem jej do obrotu.

ISO 22000

ISO 22000 jest to przyjęta globalnie norma, która stanowi podstawę do przyznawania ważnego na całym świecie certyfikatu bezpieczeństwa żywności ISO, przeznaczona dla całego łańcucha rolno-żywnościowego.

HACCP

System HACCP został utworzony w celu zapewnienia jakości zdrowotnej produktów spożywczych i gwarancji produkcji żywności takiej, której spożycie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub życia konsumenta.

System Usług Szkoleniowych SUS 2.0

System SUS 2.0 jest standardem zarządzania w zakresie świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.