O nas

Centrum Rozwoju Biznesu

kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową specjalizująca się we wdrożeniach systemów zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 22000, systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP, Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP, Dobrej Praktyki Higienicznej GHP, Systemu Usług Szkoleniowych SUS 2.0.

Pomagamy w uzyskaniu dotacji na założenie działalności, na rozwój firmy, na szkolenia dla pracowników i firm. Sporządzamy biznesplany i kompletujemy dokumentację. Pomagamy założyć działalność gospodarczą.

Realizujemy również szkolenia w zakresie merytorycznym systemu ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GMP i GHP oraz szkolenia miękkie. Posiadamy doświadczenie w szkoleniach online i szkoleniach stacjonarnych. Oferujemy również coaching oraz wsparcie dla firm i działów HR w zakresie przeprowadzenia procesu rekrutacji, pomagamy określić kompetencje pracowników i zweryfikować ich predyspozycje do pracy na danym stanowisku, pomagamy w sporządzaniu rocznych ocen pracowniczych, pomagamy w przeprowadzeniu pracowników przez zmianę.

DOŚWIADCZENIE

Ponad 25 letnie doświadczenie w branży rolno – spożywczej oraz we współpracy z jednostkami kontrolnymi i certyfikującymi pozwala nam na praktyczne podejście w dostosowaniu firmy do wymagań norm jakości oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Realizujemy szkolenia, podnosimy świadomość i poszerzamy wiedzę pracowników w zakresie bezpieczeństwa żywności, zarządzania jakością, skutecznej komunikacji, zarządzania czasem i sobą w czasie, zarządzania stresem, asertywności, zarządzania zmianą. Szkolenia realizowane są w postaci szkoleń otwartych i zamkniętych, szkoleń online i offline w siedzibie przedsiębiorstwa lub poza siedzibą.

Działamy głównie na terenie południowej i zachodniej Polski, ale jesteśmy do dyspozycji Państwa w całym kraju.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Kontakt z nami poprzez zakładkę “Kontakt” lub drogą elektroniczną. 

Oferta

CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Wybierz certyfikację i dowiedz się więcej.

ISO 9001

ISO 9001 to norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością tj. zapewnieniu wysokiego poziomu jakości każdemu produktowi, usłudze, procesowi oraz organizacji jako całości.

GMP

DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA (GMP) określa szereg standardów i norm, które muszą być spełnione, aby samą produkcję żywności uznać za prowadzoną właściwie oraz zapewnić, że jej jakość zdrowotna jest bardzo wysoka.

ISO 22000

ISO 22000 jest to przyjęta globalnie norma, która stanowi podstawę do przyznawania ważnego na całym świecie certyfikatu bezpieczeństwa żywności ISO, przeznaczona dla całego łańcucha rolno-żywnościowego.

GHP

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA (GHP) to kompleksowe starania, które przedsiębiorca musi podjąć, aby stworzyć odpowiednie warunki na wszystkich etapach produkcji żywności i wprowadzaniem jej do obrotu.

HACCP

System HACCP został utworzony w celu zapewnienia jakości zdrowotnej produktów spożywczych i gwarancji produkcji żywności takiej, której spożycie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub życia konsumenta

System Usług Szkoleniowych SUS 2.0

System SUS 2.0 jest standardem zarządzania w zakresie świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.

Zapraszamy do kontaktu oraz darmowej wyceny usług