ISO 22000

ISO 22000 jest to przyjęta globalnie norma, która stanowi podstawę do przyznawania ważnego na całym świecie certyfikatu bezpieczeństwa żywności ISO, przeznaczona dla całego łańcucha rolno-żywnościowego.

Norma została wprowadzona w 2005 r., oparta jest na wytycznych HACCP zgodnie z Kodeksem Żywnościowym i zasadami zarządzania ISO 9001. Określa wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, obejmuje wszystkie organizacje łańcucha produkcji żywności, od upraw i hodowli do ostatecznego konsumenta
tj. „od pola do stołu”. Istotne znaczenie w tym zakresie ma tutaj również ustawa
o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Zintegrowana noma ISO 22000 łączy ogólnie uznane kluczowe elementy zapewniające bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw i jej produkcji, w tym:

  • ujednolicony system zarządzania
  • wzajemną, interaktywną komunikację
  • narzędzia do kontroli i usuwania zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności poprzez określone, wstępnie wymagane programy i plany HACCP
  • dbałość o ciągłe doskonalenie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

ISO 22000 jest odpowiednia dla każdej firmy w całym łańcuchu produkcji żywności, a jej wymagania stosuje się do firm produkcyjnych, sprzedawców detalicznych oraz dostawców działających m.in. w sektorze spożywczym i przetwórstwie, zbożowo-młynarskim, dla opakowań i detergentów.

Korzyści, jakie osiąga firma posiadająca system ISO 22000:

  1. Zadbanie o zgodność z międzynarodowymi standardami określającymi politykę zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw;
  2. Stabilna i dobrze ugruntowana pozycja na rynku;
  3. Usprawniona organizacja oraz komunikacja (wewnętrzna i zewnętrzna);
  4. Znaczne podniesienie poziomu satysfakcji klienta (poprzez systematyczne i efektywne nadzorowanie zagrożeń).
  5. Podniesienie efektywności firmy poprzez stałe ulepszanie i aktualizowanie systemów jakości.

Zapraszamy do kontaktu w zakresie wdrożenia i certyfikacji ISO 22000 w Twojej firmie.

Masz jakieś pytania?
Zapraszamy do kontaktu