POLITYKA PRYWATNOŚCI CRB CENTRUM ROZWOJU BIZNESU EWA GALIK

Administrator danych osobowych

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych podanych w celu pozyskania oferty, zawarcia umowy współpracy (w tym danych kontaktowych, takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres, wielkość  zatrudnienia itp.) jest CRB Centrum Rozwoju Biznesu Ewa Galik ul. gen. Władysława Sikorskiego 1/2 , 56-400 Oleśnica, adres email: e.galik@crb.biz.pl, NIP: 9111134501.

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest poprzez wyżej podany adres email.

 

Cel oraz czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez firmę CRB Centrum Rozwoju Biznesu Ewa Galik w oparciu o różne podstawy prawne oraz różnych celach,
w tym w szczególności:

  1. dane pozyskane za pomocą formularzy– w oparciu o uzyskaną od Państwa zgodę, podanie danych do formularza kontaktowego w celu dopasowania oferty i wyceny usługi (odpowiedź na pytanie przesłane przez formularz) , Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy, świadczenia usług, wysyłania oferty marketingowej, analizy statystycznej, subskrypcji newslettera, badania satysfakcji klienta z usługi- od dnia kontaktu w sprawie określonej w formularzu do czasu wycofania przez Państwa w/w zgody. 
  2. dane pozyskane do przygotowania oferty i realizacji umowy– gdyż są niezbędne do realizacji usługi oraz w celu informowania o ewentualnych zmianach, które mogą Państwa zainteresować, do czasu zrealizowania usługi, ustania współpracy lub wycofania przez Państwa zgody, jednakże
    w przypadku danych przetwarzanych dla celów podatkowych, rachunkowych itp. – do czasu określonego w przepisach prawnych.

Polityka prywatności

             Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych gromadzonych w firmie CRB Centrum Rozwoju Biznesu w Oleśnicy, ul. gen. Wł. Sikorskiego 1 /2 oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z naszą firmą.

Jeżeli uznacie Państwo, że wasze dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

           Mając na uwadze bezpieczeństwo powierzonych danych zapewniamy,
iż nasze bazy danych są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób trzecich
i dostępem z zewnątrz. Odbiorcami Państwa danych są upoważnieni pracownicy/współpracownicy firmy CRB Centrum Rozwoju Biznesu, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp.

          Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe (np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, urząd pocztowy, kurierzy, dostawcy usług księgowych, instytucje itp.) na zlecenie CRB Centrum Rozwoju Biznesu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

         Jak większość stron internetowych, również strona firmy CRB Centrum Rozwoju Biznesu może wykorzystywać pliki cookies. Służą one identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu, dzięki czemu wiemy, jaką stronę wyświetlić oraz możemy dostosować treści oferowane przez CRB Centrum Rozwoju Biznesu do Państwa indywidualnych preferencji. 

         Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika
z obowiązku prawnego, jednakże w przypadku odmowy dostępu do danych firma CRB Centrum Rozwoju Biznesu nie będzie mogła odpowiedzieć na Państwa pytania, wysłać oferty lub zrealizować usługi.

 

Szczegółowe informacje dla dokonujących wpisy komentarzy na blogu

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia komentarza na blogu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na weryfikacji kto umieszcza komentarze na blogu.

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. dostawcom i serwisantom usług IT.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Podanie danych osobowych jest warunkiem umieszczenia komentarza na blogu.

Brak zgody uniemożliwia zamieszczenie Państwa komentarza na blogu.

 

Z poważaniem
CRB Centrum Rozwoju Biznesu
Ewa Galik