iso 9001

ISO 9001 to norma określająca wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością tj. zapewnieniu wysokiego poziomu jakości każdemu produktowi, usłudze, procesowi oraz organizacji jako całości.

Zarządzanie jakością i jego proces sprowadza się do czterech podstawowych aspektów: planowania, zapewniania jakości, kontrolowania i ciągłego ulepszania. Pomaga firmom i organizacjom być bardziej wydajnymi, postrzeganymi, pomaga uporządkować procesy operacyjne w firmie i zwiększać satysfakcję klientów.

System ISO 9001 jest wdrażany zarówno przez małe firmy zatrudniające po kilka osób, jak również przez wielooddziałowe, międzynarodowe koncerny.

Wprowadzenie do organizacji zasad SZJ opartych na normie ISO 9001 ma wiele zalet i pozytywnie wpływa na rozwój organizacji.

Korzyści, jakie organizacja osiąga poprzez wdrożenie ISO 9001 oraz certyfikację systemu:

Korzyści zewnętrzne:

  1. Wizerunek firmy jako rzetelnego partnera handlowego działającego według międzynarodowych standardów;
  2. Wzrost konkurencyjności i możliwość rozszerzenia działalności na rynku krajowym oraz na rynki zagraniczne;
  3. Poprawa konkurencyjności oferty (posiadanie certyfikatu ISO 9001 jest częstym wymogiem w transakcjach handlowych, jest wymogiem do uczestnictwa w przetargach publicznych, pozwala uzyskać dodatkowe punkty w konkursach NFZ na świadczenie usług medycznych, pozwala uzyskać dodatkowe punkty w programach dotacyjnych);
  4. Posiadanie certyfikatu ISO świadczy o dojrzałości i profesjonalizmie organizacji;

Korzyści wewnętrzne:

  1. Zapewnienie powtarzalnej jakości wyrobów lub usług – spełniających wymagania Klientów;
  2. Dostosowanie do wymagań prawa i innych, do których spełnienia dana organizacja jest zobowiązana;
  3. Zapewnienie i utrzymywanie ładu organizacyjnego dzięki dostosowanym procedurom postępowania;
  4. Zapewnienie jednoznacznych danych i informacji pozyskiwanych z procesów monitorowania i pomiarów zarówno wyrobów i usług, jak również procesów w celu ich wykorzystania do zarządzania organizacją i jej ciągłego doskonalenia.

Ogólny charakter wymagań ISO 9001 powoduje, że system zarządzania jakością może być w pełni spersonalizowany pod daną organizację i jej oczekiwania.

Zapraszamy do współpracy w zakresie wdrożenia i certyfikacji ISO 9001 w Twojej firmie, a tym samym zwiększenia jej konkurencyjności na rynku.

Wypełnij formularz i uzyskaj BEZPŁATNĄ WYCENĘ