System Usług Szkoleniowych SUS 2.0

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 jest standardem zarządzania w zakresie świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych.

Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. Jest rozwinięciem standardu SUS znanego na polskim rynku edukacyjnym od 2011 roku, który został zastosowany w ponad 400 organizacjach.

Standard określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych (prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe itp.) w zakresie przygotowania, realizacji
i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.

SUS 2.0 jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się
w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

Spełnia wymagania systemu zapewnienia jakości dla firm szkoleniowo-rozwojowych, które
są zainteresowane wpisem do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (dawniej Rejestr Usług Rozwojowych – RUR) i świadczeniem usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.

Standard koncentruje się na 4 obszarach:

  1. Zarządzanie firmą
  2. Sposób świadczenia usług
  3. Kompetencje kadr
  4. Organizacja i logistyka usług

Co zyskasz dzięki wdrożeniu i certyfikacji systemu SUS 2.0?

  • wejdziesz do prestiżowego grona dostawców najwyższej klasy usług szkoleniowych.
  • wzmocnisz wizerunek profesjonalnej firmy, swoją pozycję rynkową oraz konkurencyjność.
  • uzyskane rekomendacje pomogą Ci rozwijać firmę i poprawiać jakość świadczonych usług.
  • spełnisz wymogi PARP dotyczące rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych PARP (d. Rejestrze Usług Rozwojowych), co pozwoli Ci świadczyć dla swoich klientów usługi dofinansowane z EFS.

Wypełnij formularz i uzyskaj BEZPŁATNĄ WYCENĘ