NUMER TELEFONU

+48 606 834 449

KONTAKT E-MAIL

e.galik@crb.biz.pl

Wdrażanie ISO

Wdrażanie ISO

Wdrażanie ISO – jak wygląda proces wdrożenia?

 1. Wdrożenie systemu, który poprawi funkcjonowanie kazdej firmy oraz ułatwi zarządzanie nią,
 2. Otrzymanie zgodności ze wszystkimi prawnymi wymaganiami,
 3. Otrzymanie certyfikatu poświadczającego zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami norm ISO.

Wdrażaniem norm ISO powinna zająć się osoba, która posiada wymaganą wiedzę oraz doświadczenie. Każdy pracownik powinien zostać odpowiednio przeszkolony, co wpłynie na prawidłowe i sprawne wdrozenie normy ISO oraz zarządzanie firmą. Przestrzeganie norm z zakresu ISO, jest również zadaniem dla menadżerów.
Skuteczne wdrożenie ISO można osiągnąć sprawniej, gdy każdy menadżer będzie posiadał odpowiednią wiedzę w zakresie wymaganych norm. Zadaniem menadżera jest późniejsze przekazywanie tej wiedzy pozostałym pracownikom. Do jego obowiązków wlicza się również kontrolowanie, czy wymagania normy są przestrzegane we właściwy sposób.
Wdrożenie ISO  wymaga współpracy pomiędzy komórką organizacyjną, a menadżerami danej firmy.
Osoby zarządzające lub pełniące ważne funkcje w danej firmie, muszą przekazywać najbardziej istotne informacje do firmy, która zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu norm ISO.

Wdrażanie ISO – krok po kroku

Nowe i lepsze normy jakie są możliwe do uzyskania, muszą być wdrażane po kolei. Wdrażanie etapowe ISO pozwoli nam na dokładne wdrożenie systemu i zapoznanie wszystkich pracowników z zasadami i normami.
Podczas wdrażania systemu ISO w życie każdej firmy, jej zarządcy mają obowiązek przeprowadzić istotne działania. Jednymi z ważniejszych, są:

 1. Audit wstępny – dotyczy obecnych norm i przepisów, które funkcjonują w firmie. Prowadzenie dokumentacji, panujące zasady czy przestrzeganie norm, powinny zostać poddane badaniu, które określi ich skuteczność.
 2. Dokonanie oceny zgodności – wszystkie działania przeprowadzamy w firmie oraz panujące zasady, muszą być zgodne z normami prawnymi.
 3. Organizacja szkolenia wstępnego – obowiązuje ono osoby, które są odpowiedzialne za zarządzanie firmą.
 4. Wprowadzenie regulacji – osoby zarządzające firmą, muszą mieć ustaloną granicę dotyczącą odpowiedzialności. Istotne jest więc ustalanie strategii działania firmy, polityki firmy, systemów, organizacji oraz określenie odpowiedzialności i uprawnień.
 5. Dokonanie weryfikacji i oceny najbardziej istotnych aspektów działania firmy – wszelkie zasady BHP, zagrożenia dla firmy, bezpieczeństwo jakości, informacji oraz żywności itp.
 6. Organizacja odpowiedniej dokumentacji systemowej – opracowanie Księgi Systemowej, wzorów formularzy, instrukcji obsługi oraz wszelkie procedury.
 7. Organizacja szkoleń dla pracowników – personel musi zostać dokładnie przeszkolony w zakresie panowania nowych reguł, zasad bezpieczeństwa i wszelkich zmian.
 8. Szkolenie dla menadżerów/ audytorów – osoby odpowiedzialne za szkolenia i za zarządzanie powinny być przeszkolone tak, by regularnie i odpowiednio przekazywały wiedzę i nowe zasady pozostałym pracownikom. Każdy audytor wewnętrzny musi być specjalistą w dziedzinie ISO.
 9. Ocena przydatności oraz przegląd – dotyczy to systemu zarządzania, który ma zostać wdrożony w życie firmy.
 10. Dokonanie audytu certyfikowanego.

Osoby, które zarządzają organizacją, muszą przeprowadzać szereg analiz i testów, których celem jest wytypowanie najbardziej opłacalnych rozwiązań podczas wdrażania systemu ISO.

Weryfikacji podlegają wówczas wszelkie zakresy obowiązków, prace i usługi zewnętrznych firm, gdyż są to czynniki, które wywierają ogromny wpływ na naszą firmę. Wartość przedsiębiorstwa znacznie wzrasta, jeśli dbamy o właściwy sposób przekazywania wiedzy i kontrolowania norm ISO.

Wdrożenie odpowiedniego systemu w naszej firmy, jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach. Bardziej od stażu pracy pracownika liczą się jego certyfikaty, dyplomy oraz ukończone szkolenia czy normy, jakie zostały wprowadzone w życie firmy. ISO jest zbiorem zasad, które mają poprawić poziom ochrony i przechowywania informacji. Dodatkowo, celem wdrożenia ISO jest poprawa funkcjonowania firmy. Każdy pracownik musi zostać odpowiednio przeszkolony w tym zakresie. Menadżerowie oraz osoby, które odpowiedzialne są za zarządzanie firmą, szkoleni są dłużej. Ich zadaniem jest przekazanie zdobytej wiedzy i doświadczeń całemu personelowi.

Z upływem czasu cała firma odczuje dobry wpływ wdrożonego systemu ISO na przebieg procesu i zautomatyzowanie firmy.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

Darmowa wycena

Prosimy wypełnić poniższy formularz. W odpowiedzi wyślemy wycenę wybranej usługi (wdrożenie, certyfikacja, szkolenia, sporządzenie dokumentacji) dostosowaną do Państwa potrzeb. Zawsze staramy się przedstawić kilka opcji cenowych do wyboru. Nasi specjaliści wkrótce skontaktują się z Państwem w celu omówienia dalszych szczegółów.